CAYMA HAKKI
Müşteri, Sözleşme’nin kurulmasını müteakip on dört (14) gün içinde, herhangi bir neden belirtmeksizin, cayma hakkına sahiptir (Genel Hüküm ve Koşullar madde 17.3’te belirtilen cayma hakkının kullanılamayacağı ürün grubu için düzenlenen sözleşmeler hariç olmak üzere).Satın alınan ürünler MNG Kargo Servisi A.Ş. kargo şirketi aracılığıyla ücretsiz olarak iade edilebilir. Cayma süresi Müşteri veya Müşteri’nin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından ürünlerin zilyetliğini devraldıktan on dört (14) gün sonra ya da tek sipariş ile birden fazla ürünün ayrı ayrı teslim edildiği durumda, Müşteri veya Müşteri’nin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından en son ürünün zilyetliği devralındıktan on dört (14) gün sonra sona erer. Bu cayma hakkını kullanabilmek için, Müşteri cayma hakkını kullanmak istediğini ve Sözleşmeyi fesih kararını Besen Gümüş e, yazılı bildirim veya internet sitemiz üzerinden sunulan diğer araçlarla bildirmelidir. Müşteri, Besen Gümüş e info@besengumus.com adresine bir e-posta göndererek bilgilendirebilir. Ayrıca Ömerağa Mah. Fethiye Cad. Bilin Pasajı, No:38 Besen Gümüş 41100 İzmit / Kocaeli-Türkiye adresine yazılı bildirim göndererek de Müşteri cayma hakkını kullanmak istediğine ilişkin Besen Gümüş ü bilgilendirebilir. Müşteri, zorunlu olmasa da Genel Hüküm ve Koşulların ekinde bulunan örnek cayma hakkı formunu kullanabilir. Müşteri’nin cayma hakkını süresinde kullanabilmesi için, hakkın kullanım süresi bitmeden önce cayma hakkını kullanmak istediğine dair Besen Gümüş ü bilgilendirmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanımı halinde, ürünün iadesi cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirim tarihinden itibaren on (10) gün içinde Genel Hüküm ve Koşulların 17.3 maddesine uygun olarak Besen Gümüş mağazasına elden veya kargo yoluyla yapılabilir. Müşteri, herhangi bir sorusu olması halinde, internet sitesindeki iletişim formundan veya 0262 331 0170 numaralı müşteri hizmetleri hattından veya cep telefonunuzdan (maliyeti Müşteri’nin mobil operatörüne göre değişecektir) 0262 331 0170 numarasını arayarak ya da info@besengumus.com adresine e-posta göndererek Besen Gümüş e ulaşabilir. Geri ödeme herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde yapılır. Müşteri’nin tercih ettiği seçili iade yöntemine bakılmaksızın, kargo yoluyla iadeler, Besen Gümüş ün seçtiği bir kurye tarafından yapılmazsa, Besen Gümüş ün maruz kalacağı ekstra masraflar, Müşteri’ye geri ödenecek miktara dahil edilmeyecektir.

CAYMA HAKKINI KULLANMANIN SONUÇLARI
Müşteri’nin Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Genel Hüküm ve Koşulların 17.3 maddesinde aksinin belirtildiği durum hariç olmak üzere; Besen Gümüş, Müşteri’den aldığı bütün ödemeleri teslimat masrafları da dahil (Besen Gümüş ün sunduğu en az maliyetli olan standart teslimat türü dışında bir teslimat türü seçildiğinde ortaya çıkacak ek masraflar hariç) Müşteri’ye iade eder. Besen Gümüş, Müşteri’nin satın alma işlemi için kullandığı ödeme yönteminin aynısını kullanarak geri ödeme yapar ve hiçbir durumda, böyle bir geri ödemenin sonucunda Müşteri herhangi bir ek ücret ödemeyecektir. Müşteri, Besen Gümüş ün ürünleri Kocaeli’deki Besen Gümüş mağazasına veya Besen Gümüş tarafından ayarlanan kargo şirketi vasıtasıyla, herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimden itibaren on (10) günü geçmeyecek şekilde iade etmelidir. Müşteri, bu on (10) günlük süre sona ermeden ürünleri geri göndermeli veya iade etmelidir. Müşteri, yalnızca ürünlerin mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen değer azalmalarından sorumlu olur.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Aşağıdaki ürünlerden herhangi birinin teslimatına ilişkin sözleşmelerde Müşteri cayma hakkını kullanamaz:
1. Müşterinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
2. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
Müşteri, Teslimat sonrasında, durumlarını, özelliklerini ve işlevlerini saptamak için ürünleri eline alarak kontrol edebilir. Ürünleri kabul edilebilir şekilde ele alma, mağazalarda makul düzeyde kabul edilebilir bir süreçtir. Eğer Müşteri’nin gözden geçirme eylemi kabul edilebilir makul düzeyin ötesine geçer ve ürünler hasar görürse ya da değerleri azalırsa, bu farkı Besen Gümüş, cayma hakkının kullanımı sırasında Müşteri’ye yapılacak geri ödemeden mahsup edebilir ya da Müşteri ürünlerin azalan değerlerine denk bir miktarı Besen Gümüş e ödemek durumunda kalabilir. Müşteri; ürünleri, orijinal paketleri, talimatları ve diğer belgeleriyle birlikte Besen Gümüş e iade etmelidir. Her halde Müşteri, ürünü iade ederken, ürün teslim edildiğinde alınan faturayı ürün ile birlikte göndermelidir. Müşteri siparişi aldığında cayma hakkının nasıl kullanılabileceğine dair özet bilgi Müşteri ile paylaşılacaktır.
a) Besen Gümüş mağazasına iade Müşteri, herhangi bir ürünü, iade etmek istediği ürün grubunun aynısına sahip olan, ürünün gönderildiği Besen Gümüş mağazasına iade edebilir. Böyle durumlarda, Müşteri mağazaya gitmeli ve ürünü ve onunla birlikte teslim edilen faturayı sunmalıdır.
b) Kargo yoluyla iadeler Besen Gümüş ün belirlediği kargo şirketi yoluyla ürün iade edileceği zaman, Müşteri’nin adresinden ürünü alma işlemini organize etmek için internet sitesindeki form yoluyla Müşteri, Besen Gümüş e ulaşmalıdır. Internet sitesindeki “İADELER” bölümünde yer alan talimatlar uyarınca Müşteri, ürünü aynı paket içinde göndermelidir. Üye olmadan herhangi bir ürün satın alınması halinde, 0262 331 0170 numaralı müşteri hizmetleri hattından veya cep telefonunuzdan (maliyeti Müşteri’nin mobil operatörüne göre değişecektir) 0262 331 0170 numarasını arayarak telefon vasıtasıyla da kargo yoluyla iade talep edilebilir. Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri Müşteri için herhangi bir ek ücret doğurmaz. Müşteri, mevcut ücretsiz iade yöntemlerinden hiçbirini kullanmak istemezse, iade masraflarına katlanması gerekmektedir. Müşteri, ürünleri Besen Gümüş e alıcı ödemeli olarak iade etmek isterse, buna bağlı maliyetlerden sorumlu olabilecektir. Besen Gümüş, ürünleri inceledikten sonra, ödenen tutarların geri ödenmesi için Müşteri’nin hakkı olup olmadığı hususunda Müşteri’yi bilgilendirecektir. Geri ödeme, cayma hakkı yasal süresi içinde kullanıldığında ve ilgili paketi oluşturan tüm ürünler iade edildiğinde yapılır. Geri ödeme mümkün olan en kısa zamanda ve her durumda, cayma niyetinin Besen Gümüş e bildirildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde yapılır. Geri ödeme daima satın alma işleminde kullanılan ödeme yöntemi kullanılarak yapılır. Ürünleri yukarıda belirtilen şekilde iade etmenin risklerinden Müşteri sorumludur.